Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande tal

Skapad 2021-02-02 08:14 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Matris för argumenterande tal
Grundskola 7 – 9 Svenska

Argumenterande tal

Godtagbart
Bra
Väldigt bra
Tes
Du presenterar en tes.
Du presenterar en tydlig tes och ger en kort bakgrund till ditt ämne.
Du presenterar en tydlig tes och ger en utvecklad bakgrund till ditt ämne.
Argumentation
Argument Motargument
Du har ett par tydliga och relevanta argument. Din argumentation är förhållandevis genomtänkt.
Du har några tydliga och relevanta argument. Du har minst ett relevant motargument som du bemöter på ett relativt genomtänkt sätt. Din argumentation är väl genomtänkt.
Du har flera tydliga och relevanta argument. Du har relevanta motargument som du bemöter på ett genomtänkt sätt. Din argumentation är mycket väl genomtänkt.
Struktur
Inledning Avhandling Avslutning
Du har en röd tråd med fungerande inledning, avhandling och avslutning.
Du har en tydlig röd tråd, med tydlig inledning, bestämd avhandling och medveten avslutning.
Du har en tydlig röd tråd med tydlig och intresseväckande inledning, bestämd avhandling och medveten avslutning. Du binder samman talets tre delar på ett naturligt sätt.
Språk
Du använder mest ditt eget språk och inte dina källors språk. Språket är till största del anpassat till målgruppen.
Du använder helt ditt eget och ett till viss del varierat språk. Språket är anpassat till målgruppen.
Du använder ett rikt och varierat språk. Språket är mycket väl anpassat till målgruppen.
Rösten
Du ger ett i huvudsak säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att använda rösten.
Du ger ett relativt säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att använda rösten som redskap. Du använder dig av betoning och intonation.
Du ger ett säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att effektivt använda rösten som redskap. Du använder dig av betoning och intonation på ett väl fungerande sätt.
Kroppsspråk
Du ger ett i huvudsak säkert intryck genom ditt kroppsspråk.
Du ger ett säkert intryck och du förstärker ditt tal med hjälp av ditt kroppsspråk.
Du ger ett säkert och övertygande intryck och du förstärker ditt tal med hjälp av ditt kroppsspråk.
Publikkontakt
Ögonkontakt Bemötande av publiken
Du är förberedd, utgår från ditt manus och har ibland ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, vågar släppa ditt manus och talar relativt fritt. Du har god ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, talar nästan helt fritt och har mycket god ögonkontakt med publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: