Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det gamla fotografiet

Skapad 2021-02-03 14:37 i Wallbergsskolan Grundskolor
Uppsats med temat "Det gamla fotografiet"
Grundskola 7 Svenska

Du ska skriva en berättande text med temat "Det gamla fotografiet". Detta ska vara med:
*passande rubrik: du får använda "Det gamla fotografiet" som en rubrik på din novell, men du kan öven hitta på ett eget namn.
*Ett par dialoger och/eller inre monologer ska finnas med *Struktur: styckeindelning med tydlig inledning, huvuddel och ett avslut som tydligt hänger ihop (röd tråd) *gestaltning

E
C
A
Formalia
*Antal ord: 500-1000
Koppling till uppgiften
*Ämnet "det gamla fotografiet" framgår, men rubriken behöver inte vara den som anges under formalia. *Texten skulle behöva bearbetas, till innehåll struktur och/eller skrivregler.
Det valda ämnet behandlas på ett relativt tydligt sätt i berättelsen
Det valda ämnet behandlas på ett tydligt sätt i berättelsen.
Innehåll
*Du skriver en berättelse med enkla gestaltande beskrivningar. *Din miljöbeskrivning är enkel. *Du har använt dig av minst 2 dialoger och/eller inre monologer. *Din berättelse är till största del kronologisk, dvs händelserna berättas till största del i tidsföljd.
*Du skriver en berättelse med utvecklade gestaltande beskrivningar. *Du använder sinnesbeskrivningar för att göra miljöbeskrivningar mer levande *Du använder dig av något/några berättarknep som är någorlunda utvecklade, t.ex. inre monologer, tillbakablickar eller parallellhandlingar.
*Du skriver en berättelse med välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer. *Du använder sinnesbeskrivningar på ett träffsäkert sätt för att göra miljöbeskrivningar mer levande. *Du använder dig av berättarknep på ett skickligt och träffsäkert sätt.
Struktur
Berättelsens handling är enkel och den går att följa med en inledning, ett problem/ en konflikt och att slut.
Berättelsens handling är relativt komplex. Den har en intresseväckande inledning, ett problem/ en konflikt som tar mer än en vändning och att slut som till viss del överraskar.
Berättelsens dramaturgi är komplex. Den har en intresseväckande inledning, ett problem/en konflikt med flera oväntade vändningar som höjer spänningen och ett slut med en poäng.
Struktur
Berättelsen är sammanhängande och strukturen är någorlunda tydlig, t ex styckesindelning förekommer men den glöms bort ibland. Berättarperspektivet fungerar i huvudsak
Berättelsen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, tex genom styckesindelning. Berättarperspektivet är väl fungerande.
Berättelsen är sammanhängande och välstrukturerad, tex genom en konsekvent genomförd styckesindelning
Struktur
Textbindningen är enkel på så sätt att samma ord upprepas för att t ex markera ny tid, ny plats osv.
Textbindningen är utvecklad på så sätt att ordvalet varieras något.
Textbindningen är välutvecklad på så sätt att ordvalet har en stor variation
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i berättelsen.
Ordvalet är träffande, varierat, specifikt och passar innehållet i berättelsen väl.
Språk och stil
Meningsbyggnadsfel som till viss del stör förståelsen förekommer.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande, men kommatecken eller konjunktioner (och, men, eftersom) glöms ibland bort.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande på så sätt att bisatser och inskott används på ett korrekt sätt.
språk och stil
Tempusfel finns, men det stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken. Punkt, frågetecken och stor bokstav används korrekt. Dialogskrivning fungerar i huvudsak.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken. Punkt, komma, utropstecken, frågetecken och talstreck vid dialoger används korrekt.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för samtliga skiljetecken.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för stavning. Upprepade stavfel förekommer men stör inte förståelsen
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för stavning. Blandade, men inga återkommande stavfel förekommer.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för stavning. Ytterst få stavfel förekommer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: