Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia 2 - vatten del 2 vårterminen 2021

Skapad 2021-02-04 10:50 i Stadsparksskolan Partille
Grundskola 7 – 9 Kemi

Här bedöms era kunskaper på del 2 på Materia 2 - Vatten, dvs blandningar, separationsmetoder samt vattenreningen.

Förmåga 3

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Ännu ej nått kraven för E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att använda begrepp i sitt sammanhang
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att GE EXEMPEL PÅ OCH BESKRIVA dessa med VISS användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har GODA kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND INOM dessa med RELATIVT GOD användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA och VISA PÅ SAMBAND INOM dessa OCH NÅGOT GENERELLT DRAG med GOD användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Att resonera kring kemiska samband i naturen
Eleven kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på ENKELT IDENTIFIERBARA kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på KOMPLEXA kemiska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: