Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Speaking Countries

Skapad 2021-02-06 08:58 i Rodengymnasiet Norrtälje
English Speaking Countries - Engelska 5
Gymnasieskola 1 Engelska

Centralt innehåll och Kunskapskrav

Kommunikationens innehåll:
• Ämnesområden med anknytning till samhällsliv.

• Samhällsliv, samhällsfrågor, kultur samt politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Reception - Läsförståelse:
• Texter som är berättande, rapporterande och redogörande.

• Olika sätt att söka, välja och kritiskt granska texter.

• Strategier för att söka relevant information.

Produktion - Skriva:
• Skriftlig produktion där eleven rapporterar, sammanfattar, kommenterar, diskuterar.

*Bearbetning av skriftliga framställningar för att variera, tydliggöra och precisera samt för att skapa struktur och anpassa till syftet och situationen.

E
D
C
B
A
Läsförståelse
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Källhantering
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i skriven engelska.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i skriven engelska.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i skriven engelska.
Källhantering
Eleven väljer texter och talat språk från medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Skriftlig framställning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Samhällsliv, traditioner och kultur i engelskspråkiga delar av världen
Eleven diskuterar översiktligt någon företeelse i någon del av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt någon företeelse i någon del av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat någon företeelse i någon del av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: