👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i förskoleklassen med innehåll för planeringsunderlag.

Skapad 2021-02-07 22:24 i Everöds skola Kristianstad
Språklig medvetenhet och matematisk förmåga
Grundskola F Svenska Matematik

Förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper.
I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning.

Under året i förskoleklass arbetar vi med ett språkutvecklande arbete på många sätt, bla enligt Bornholmsmodellen samt ett material som heter Lyckostjärnan.
Vi dokumenterar arbetet här tillsammans med ett urval av olika arbetsområden vi arbetar med bl.a. Mitt i prick i matematik.
Ingen bedömning görs för elever i Förskoleklass utan detta är ett sätt för oss pedagogoer att få en överblick över lärandet vid dessa kartläggningar.

  • Gr lgr11   skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  • Gr lgr11   kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  • Gr lgr11   skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  • Gr lgr11   använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  • Gr lgr11   röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande
På god väg
Kan

Fonologisk medvetenhet

På god väg
Kan
Att upptäcka rim
Samma begynnelseljud
Hur många ljud hör du?
Vilket ord är längst?
Representera fonem med bokstäver

Skriver

På god väg
Kan
Kan skriva korta ord
Kan skriva korta meningar

Lyssnar

På god väg
Kan
Kan lyssna aktivt och ställa relevanta frågor

Berättar

På god väg
Kan
Kan återberätta en händelse eller berättelse

Läser

På god väg
Kan
Kan fler än 16 bokstäver
Rabblar alfabetet

Matematisk förmåga

På god väg
Kan
Ramsräknar till 20
Räknar baklänges från 10
Ordningstal 1-10
Kombinera siffra - mängd
Känna igen formerna cirkel, triangel, rektangel och kvadrat
Före/Efter
Kan lägesbegreppen framför, bakom, under, över, på, i, mellan och bredvid
Känna igen och fortsätta mönster
Sortera och klassificera
Fler/Färre
Hälften/Dubbelt
Tals helhet och delar
Tallinjen