Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2021-02-08 12:04 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Fysik

Efter att vi avslutat arbetsområde energi är målet att du kan:

*Ge exempel på vad vi behöver energi till *Förstår vad energiprincipen innebär *Ge exempel på energikällor *Vet skillnaden på förnybara och icke förnybara energikällor *Vet hur en lampa kan kopplas för att lysa med hjälp av ett batteri och sladdar *Vet hur magneter fungerar och vad de kan användas till

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fysikens metoder och arbetssätt
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar om elektricitet och magnetism.
Fysikens begrepp
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter kan du relatera till några fysikaliska samband
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter kan du relatera till några fysikaliska samband.
Du har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar och magneter kan du relatera till några fysikaliska samband.
Söka naturvetenskaplig information
Du kan söka naturvetenskaplig information om energi och använder då källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Du kan använda informationen i diskussioner för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information om energi och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information om energi och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Samtal och diskussion
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: