Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva beskrivande vt 2021

Skapad 2021-02-08 21:56 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska

Konkretisering av kunskapskrav

Lägre nivå
Mot högre nivå
Mot högre nivå
Hög nivå
Uttrycka sig i skrift
Du skriver så att läsaren kan förstå innehållet med omläsning.
Du skriver så att läsaren förstår innehållet utan omläsning, tex med till större delen korrekt interpunktion och stavning.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, t ex med korrekt interpunktion och stavning samt variation i ordval.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, t ex med korrekt interpunktion och stavning samt med variation i ordval och meningsbyggnad.
Uppbyggnad och struktur
Du har en struktur som inte följer genren, d v s rubriker och styckeindelning saknas eller framgår inte tydligt.
Du har en fungerande struktur, d v s början och slut passar till uppgiften samt att rubriker och styckeindelning framgår.
Du har en komplex struktur, följer genrens typiska drag och sambanden i rubriker och styckeindelning framgår tydligt.
Du har en väl fungerande struktur, där innehållet gynnas av uppläggningen så din text blir intressant att läsa.
Källkritik
Resonera och motivera
Du resonerar och motiverar med enkla men inte underbyggda argument, d v s du framför åsikter och beskriver utan att samband framgår och uttrycker ett konstaterande utan förklaring.
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du framför åsikter och beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande med kortfattad förklaring.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: