Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt år 3 Eklandaskolan ny

Skapad 2021-02-10 11:12 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Matris i matematik vt år 3. Läromedel: Gleerups Prima matematik 3B.
Grundskola 3 Matematik

Läromedel: Gleerups Prima matematik.

Taluppfattning och tals användning
Taluppfattning
Jag kan markera och avläsa tal på tallinjen.
Jag kan begreppen tal och siffra.
Jag kan skriva och storleksordna höga tal.
Jag kan om tal i bråkform.
Addition och subtraktion
Jag kan använda strategier vid huvudräkning, addition och subtraktion.
Jag kan räkna subtraktion med uppställning med växling över 0.
Jag kan göra en rimlighetsbedömning vid additions och subtraktionsuppställningar.
Multiplikation
Jag kan multiplikation med 7.
Jag kan multiplikation med 8.
Jag kan multiplikation med 9.
Jag kan använda strategier vid huvudräkning, multiplikation och division.
Jag kan redovisa uppställning i räknehäfte.
Division
Jag kan division med 7.
Jag kan division med 8.
Jag kan division med 9.
Algebra
Jag kan matematiska likheter, öppna utsagor.
Jag kan skapa och beskriva mönster.
Jag kan talföljder.
Programmering
Jag kan identifiera, fortsätta och skapa mönster utifrån enkla instruktioner.
Jag kan använda villkor.
Jag kan programmera förflyttning.
Geometri
Jag kan begrepp för att beskriva tvådimensionella geometriska objekt (fyrhörning, hörn, sida, parallell, vinkel)
Jag kan begrepp för att beskriva tredimensionella objekt (hörn, sidoyta, kant)
Jag kan bygga och rita av tredimensionella figurer.
Jag kan använda nya och äldre måttenheter (aln, fot, tum)
Jag kan skriva datum på olika sätt.
Jag kan avläsa och räkna med temperatur.
Sannolikhet och statistik
Jag kan läsa av ett linjediagram.
Problemlösning
Jag kan planera och välja lösningsmetod.
Jag kan redovisa en problemlösning i ett räknehäfte.
Jag kan formulera en frågeställning och redovisa en lösning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: