Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PRIO-prov Kap 3, Geometri, åk 8

Skapad 2021-02-10 12:43 i Rönnowskolan Kristianstad
Avslutande områdesprov på kapitel 3: Geometri.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Avslutande områdesprov på kapitel 3: Geometri. Provet är uppdelat på två skrivtillfälle. Tillfälle 1 testas begrepp, resonemang och kommunikation. Tillfälle 2 testas metod, problemlösning och kommunikation.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Visar grundläggande kunskaper om geometriska begrepp. Kan till viss del använda och växla mellan olika uttrycksformer: bilder, formler, beräkningar.
Visar goda kunskaper om geometriska begrepp och sambanden mellan dem. Kan använda och växla mellan olika uttrycksformer: bilder, formler, beräkningar.
Visar mycket goda kunskaper om geometriska begrepp och sambanden mellan dem. Kan på ett väl fungerande sätt använda och växla mellan olika uttrycksformer: bilder, formler, beräkningar.
Metod
Använder en i huvudsak fungerande metod för att beräkna uppgifter inom geometri.
Använder ändamålsenliga metoder för att beräkna uppgifter inom geometri.
Använder ändamålsenliga och effektiva metoder för att beräkna uppgifter inom geometri.
Problemlösning
Påbörjar ett försök att lösa enkla problem. Alla uträkningarna är ej helt korrekta.
Förstår och löser problem. Använder en relativt väl fungerande strategi som är anpassad till problemet.
Löser problem genom att välja en väl fungerande strategi som är väl anpassad till problemet.
Resonemang
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet.
Kommunikation
Redovisningarna omfattar endast delar av uppgiften men är möjlig att förstå och går till viss del att följa.
Redovisningarna omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa och förstå. Det matematiska språket är godtagbart.
Redovisningarna i alla uppgifterna är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: