Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmarknad SamSam01a1

Skapad 2021-02-10 14:01 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola 1 – 3 Samhällskunskap
Nivå 1
Du har inte nått en godkänd nivå om du är här.
Nivå 2
Du har nått en godkänd nivå om du är här. Du har förstått huvudtanken i arbetsmomentet.
Nivå 3
Du har en bred och delvis fördjupad förståelse om arbetsmarknaden om du är här.
Nivå 4
Du har en bred och fördjupad förståelse om arbetsmarknaden om du är här.
Kunskaper om arbetsmomentet
Har du förstått hur den svenska arbetsmarknaden ser ut och varför den ser ut som den gör?
Eleven kan inte redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Exempel: kan bero på att du inte har tillräckligt med omfång i ditt svar och/eller inte lyckas förmedla dina kunskaper och förmågor kopplade till arbetsmomentet och uppgiften ELLER att du inte har tillräckligt med kunskaper och/eller förmågor.
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Exempel: Du berättar om huvudtanken i hur arbetsmarknaden fungerar och ser ut, samt varför. Du gör det översiktligt, vilket innebär att du förstått det viktigaste. Dina beskrivningar är grundliga, men inte fördjupade.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Exempel: Du berättar utförligt om hur arbetsmarknaden, vilket innebär att du förstått det viktigaste och dessutom visar att du har en fördjupad förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar och ser ut, samt varför.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Exempel: Du berättar utförligt om arbetsmarknaden, vilket innebär att du förstått det viktigaste och dessutom visar att du har en fördjupad förståelse för hur arbetsmarknaden fungerar och ser ut, samt varför. Du visar dessutom detta på ett nyanserat sätt, vilket innebär att du kan: - resonera kring frågor med flera olika perspektiv - problematisera och/eller - jämföra
Samhälls- och individpåverkan
Har du förstått att samhället och individer kan påverka varandra?
Du kan inte dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. Exempel: beror på att du inte har tillräckliga kunskaper och/eller förmågor kopplat till uppgiften och arbetsmomentet.
Du kan dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. Exempel: en slutsats om varför arbetsmarknaden ser ut som den gör, hur den påverkar människor och hur människor och samhällets utveckling kan påverka arbetsmarknaden.
Du kan dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. Exempel: en slutsats, i vilken du resonerar med dig själv, om varför arbetsmarknaden ser ut som den gör, hur den påverkar människor och hur människor och samhällets utveckling kan påverka arbetsmarknaden.
Du kan dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer. Exempel: en slutsats, i vilken du resonerar med dig själv, om varför arbetsmarknaden ser ut som den gör, hur den påverkar människor och hur människor och samhällets utveckling kan påverka arbetsmarknaden. Du kan göra detta på ett nyanserat sätt, vilket innebär att du kan: - resonera kring frågor med flera olika perspektiv - problematisera och/eller - jämföra
Analysera samhällsfrågor
Analysera samhällsfrågor med analysmetod: ABC. Har du identifierat ett problem? Har du identifierat osäker? Har du identifierat konsekvenser? Har du föreslagit lösningar?
Du har inte lyckats med att analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar du inte orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna eller så gör du det för kortfattat.
Du kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar du översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Exempel: du kan använda analysmetoden ABC och gör det på en översiktlig nivå. Du fördjupar inte några resonemang, utan hittar och beskriver kortfattat och endast grunderna.
Du kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar du utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Exempel: du kan använda analysmetoden ABC och gör det på en utförlig nivå. Du fördjupar några resonemang, samt hittar och beskriver mer information och resonemang.
Du kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar du utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Exempel: du kan använda analysmetoden ABC och gör det på en utförlig nivå, samt nyanserat. Du fördjupar dina resonemang, samt hittar och beskriver mer information och resonemang på djupet. Exempel: förklarar ur flera olika perspektiv, jämför, använder mer kunskaper från arbetsmomentet i dina resonemang, kopplar till då-tid och nu-tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: