Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing

Skapad 2021-02-11 12:32 i Norrsätraskolan Sandviken
Grundskola 7 – 9 Engelska

Denna matris är en lärandematris som ger dig en vägvisning på vad du behöver arbeta med när det gäller din skriftliga förmåga.

Lärandematris Writing

Inte riktigt där än...
E
C
A
Innehåll
Begriplighet och tydlighet
Din text är svår att förstå
Du gör dig förstådd och en engelsktalande förstår det mesta av din text. Du skriver på ett enkelt och begripligt sätt.
Du använder ett ledigt språk och varierar din engelska. Du använder skriftspråk och inte talspråk.
Du har ett flyt i din text och du använder ett varierat och säkert språk
Sammanhang och struktur
Du binder inte ihop din text. Den blir osammanhängande.
Du har viss struktur i din text t.ex. inledning eller avslutning.
Din text är sammanhängande med en början, en mitt och ett avslut.
Din text har en tydlig inledning, avslut och styckesindelningen som gör att texten blir lättillgänglig.
Anpassning till syfte och mottagare
Din text visar inte vem mottagaren är. Du har inte följt uppgiften
Du försöker anpassa ditt språk efter vem du skriver till.
Du visar anpassning t ex genom att du använder dig av uppgiftens stödpunkter.
Du visar t ex genom tilltal att du är medveten om mottagaren och anpassar texten till mottagaren.
Omfång och variation
Vokabulär
Du har ett mycket enkelt ordförråd och gör upprepningar.
Du har ett enkelt ordförråd.
Du har ett ordförråd som hjälper dig att skapa viss variation i din text
Du har ett stort förråd av ord och idiomatiska fraser.
Meningsbyggnad och textbindning
Du använder inte bindeord. Texten består av upprepningar.
Du använder enkel meningsbyggnad och kan binda ihop texten med bindeord.
Din meningsbyggnad är varierad med uttryck som för läsningen framåt.
Du har en varierad meningsbyggnad och binder ihop texten på ett bra sätt.
Grammatik
Du är osäker på grammatiken.
Du behärskar delar av grammatiken.
Du har mestadels fungerande grammatik.
Du använder grammatiken på ett säkert sätt.
Stavning
Du gör många stavfel som förstör förståelsen.
Ibland gör du stavfel som förstör förståelsen.
Du gör inte många stavfel.
Du gör få eller inga stavfel.
Förbättra texten utifrån respons
Målbilder
Du har inte satt upp mål för hur din text kan bli bättre. Du kan inte beskriva hur du ska göra för att för att förbättra din text.
Du har satt upp tre mål och beskriver hur du ska uppnå dem.
Du har valt ut tre mål, förklarat varför och beskriver tydligt hur du ska göra för att uppnå dem.
Du har valt ut tre mål, förklarat varför och beskriver utförligt hur du ska uppnå dem. så att alla förstår hur jag ska arbeta med nästa text vi skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: