Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MB Insändare

Skapad 2021-02-11 13:43 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Svenska
Behöver förbättras
E
C
A
Innehåll
Du har gjort det som uppgiftsinstruktionen efterfrågade.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Innehåll
Din åsikt och dina tankegångar framgår.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt.
Din åsikt och dina tankegångar framgår mycket tydligt.
Innehåll
Du behandlar ämnet för din insändare på ett enkelt sätt.
Du behandlar ämnet för din insändare på ett utvecklat sätt, t.ex. genom att ha flera tydliga argument för din åsikt.
Du behandlar ämnet för din insändare på ett välutvecklat och nyanserat sätt, t.ex. genom att ha flera tydliga argument för din åsikt och att du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning, t.ex. med ord som ”för det första, för det andra…”.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Struktur och textbindning
Texten har en struktur som passar en insändare, t.ex. att du använder rubrik, inledning med presentation av din åsikt och avslutning med en uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en insändare.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en insändare.
Ordvalet är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Språk, stil och normer
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk, stil och normer
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk, stil och normer
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: