Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris: Prov Industriella revolutionen (2) vt-21

Skapad 2021-02-14 12:45 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Historia
Når ej upp till grundläggande nivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Historiska begrepp
Uppgift 1
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, och diskuterar och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, och diskuterar och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, och diskuterar och använder historiska källor.
Tidsperioder
Uppgift 2
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Används ej i denna uppgift.
Tidsperioder och samhällsförändringar
Uppgift 3, 4 och 5
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer. Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt. .
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Tidsperioder
Uppgift 6
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Tidsperioder
Uppgift 7
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Använda historia
Uppgift 8
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur och varför historia används. Du anger någon orsak till varför arrangörerna av OS använde industrialiseringen.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur och varför historia används. Du anger någon rimlig orsak till varför arrangörerna av OS använde industrialiseringen. I ett utvecklat resonemang använder du även historiska och nutida exempel för att underbygga din diskussion.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur och varför historia används. Du anger någon rimlig orsak till varför arrangörerna av OS använde industrialiseringen. I ett välutvecklat resonemang använder du även historiska och nutida exempel för att underbygga din diskussion.
Använda källmaterial
Uppgift 9
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: