Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning laborationer Bi, Fy, Ke

Skapad 2021-02-14 14:58 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Biologi Kemi Fysik

Här bedöms din förmåga att planera, genomföra och dokumentera systematiska undersökningar i vårens temaområde Du och Jag.

Insats krävs
E
C
A
Kunna genomföra systematiska undersökningar i kemi
Du har mycket svårt att genomföra undersökningar utifrån en given planering. Du bidrar ej till att formulera frågeställningar eller planeringar.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du använder utrustningen på ett sätt som kan leda till säkerhetsrisker.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du jämför ej resultaten med frågeställningen och drar inga slutsatser.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska, fysikaliska och biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska, fysikaliska och biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska, fysikaliska och biologiska modeller och teorier.
Du för inget resonemang kring resultatens rimlighet och felkällor. Du ger inga förlag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet, felkällor och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet, felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Du gör inga eller mycket otydliga dokumentationer av undersökningarna.
Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Du använder inga riktiga begrepp.
I dokumentationer använder du till viss del kemins/fysikens eller biologins begrepp, modeller och teorier.
I dokumentationer visar du relativt god användning av kemins/fysikens eller biologins begrepp, modeller och teorier.
I dokumentationer visar du god användning av kemins/fysikens eller biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: