Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text åk 4

Skapad 2021-02-14 19:30 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 4 – 5 Svenska Svenska som andraspråk

Uppgift utifrån zickzack.

Ej godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
KOPPLING TILL UPPGIFTEN
Texten fungerar inte som en förklarande text.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en förklarande text.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en förklarande text.
INNEHÅLL
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
Inte begripligt innehåll.
I huvudsak begripligt innehåll.
Relativt tydligt innehåll.
STRUKTUR
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
Går inte att följa uppbyggnaden.
I huvudsak fungerande struktur. Uppbyggnaden går att följa.
Relativt väl fungerande struktur. Uppbyggnaden är tydlig.
SPRÅK
 • Sv  4-6
 • SvA  4-6
Ingen språklig variation.
Viss språklig variation. Ordvalet uppvisar variation. Grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet. Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt. Tempusbruket stör inte förståelsen.
Förhållandevis god språklig variation. Ordvalet är relativt varierat. Grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet. Meningsbyggnaden är relativt varierad och relativt korrekt. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
SKRIVREGLER
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • SvA  E 6
 • SvA  C 6
Skiljetecken används inte med säkerhet. Stavfel som stör förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet. Stor/liten bokstav används med viss säkerhet. Stavfel förekommer med de stör inte förståelsen.
Grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet. Relativt få fel i användningen av skiljetecken. Relativt få stavfel som inte stör förståelsen.
HELHETSBEDÖMNING
 • Sv  4-6
Du har skrivit en text som inte är kopplad till uppgiften och som inte följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler.
Du har skrivit en text som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Du har skrivit en text som är relativt väl kopplad till uppgiften och relativt väl följer matrisens krav för innehåll, struktur, språk samt skrivregler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: