Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagnos 7 Skala, vinklar och area

Skapad 2021-02-15 11:41 i Sätra skola Sandviken
Diagnos 7 ur "Koll på matematik 4B"
Grundskola 4 Matematik

Diagnos 7 Skala, vinklar och area

Ej genomfört
Osäker
Delvis
Säker
Visar på en högre nivå
(Endast de uppgifter där det är en möjlighet)
Förstå längdskala
Ex: Veta vad som menas med naturlig storlek, förminskning och förstoring.
Förstå vad skala 1:4 innebär
Ex: Kunna förklara vad skala 1:4 betyder
Visar på högre nivå
Kunna rita efter en bestämd längdskala
Ex: Veta om 1:5 är en förstoring eller förminskning och hur man avbildar efter olika skalor.
Visar på högre nivå
Förstå begreppet spetsig vinkel
Ex: Veta hur man ritar en spetsig vinkel och vad den kallas.
Förstå begreppet trubbig vinkel
Ex: Veta hur man ritar en trubbig vinkel och vad den kallas.
Rita och namnge vinklar
Ex: Veta hur en 90 graders vinkel ser ut och vad den heter.
Kunna beräkna vinklar
Ex: Utifrån en bestämd vinkel kunna beräknar den andra vinkelns storlek.
Beräkna area med angivna mått
Ex: Veta hur an räknar ut arean på en bestämd geometrisk figur, där tå mått är angivna.
Beräkna area utan angivna mått
Ex: Kunna använda en linjal och mäta sidorna i en geometrisk figur och beräkna arean.
Rita en valfri geometrisk figur
Ex: Kunna rita en egen geometrisk figur med en bestämd area.
Beskriva/visa sina beräkningar och hur hen har gått tillväga för att lösa uppgiften
Visa säkerhet och korrekthet i sina uträkningar
Skriva/rita prydligt och läsligt i diagnoshäftet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: