Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamant Sannolikhet och statistik - del 2 av 5 (SA - Sannolikhet)

Skapad 2021-02-16 16:04 i Vikaskolan Falun
Matris gjord efter skolverkets Diamant diagnoser.
Grundskola 1 – 9 Matematik

Utvecklingsschema S. SA - Sannolikhet Diagnoserna i delområdet sannolikhet avser att kart- lägga elevernas förmåga att arbeta med enkel kom- binatorik, att använda träddiagram samt att beräkna sannolikhet i olika situationer.

SA1 Sannolikhet och statistik
Grundlägande kombinatorik
1 Utgående från en bild ange antal möjliga kombi- nationer vid val ur två mängder.
2 Tolka och avläsa ett träddiagram.
3 Konstruera ett träddiagram.
4a Välja lämplig strategi för att välja två objekt av fyra vid val utan hänsyn till ordning.
4b Välja lämplig strategi för att välja två objekt av fyra vid val utan hänsyn till ordning.
5 Olikformig sannolikhetsfördelning.
SA2 Sannolikhet och statistik
Kombinatorik
1 Bestämma antalet danspar.
2 Bestämma antalet tvåsiffriga tal.
3 Urval med hänsyn tagen till ordning.
4 Bestämma antalet handskakningar när sex personer möts.
5 Bestämma antalet diagonaler i en sexhörning.
6 Dragning utan återläggning.
SA3 Sannolikhet och statistik
Grundläggande sannolikhet
1a Kast av ett mynt. Likformig sannolikhetsfördelning.
1b Kast av ett mynt. Likformig sannolikhetsfördelning.
2a Dragning av ett kort ur kortlek. Likformig sannolikhetsfördelning.
2b Dragning av ett kort ur kortlek. Likformig sannolikhetsfördelning.
2c Dragning av ett kort ur kortlek. Likformig sannolikhetsfördelning.
3a Dagning av en kula ur en påse. Olikformig sannolikhetsfördelning.
3b Dagning av en kula ur en påse. Olikformig sannolikhetsfördelning.
4a Dragning av två kulor utan återläggning. Olikformig sannolikhetsfördelning.
4b Dragning av två kulor utan återläggning. Olikformig sannolikhetsfördelning.
5a Dragning av en kula ur en påse. Olikformig sannolikhetsfördelning.
5b Dragning av en kula ur en påse. Olikformig sannolikhetsfördelning.
5c Dragning av en kula ur en påse. Olikformig sannolikhetsfördelning.
6a Kast med tärning. Likformig sannolikhetsfördelning.
6b Kast med tärning. Likformig sannolikhetsfördelning.
6c Kast med tärning. Likformig sannolikhetsfördelning.
6d Kast med tärning. Likformig sannolikhetsfördelning.
6e Kast med tärning. Likformig sannolikhetsfördelning.
SA4 Sannolikhet och statistik
Experimentell sannolikhet
1a Experimentellt bestämd sannolikhet vid stick- prov.
1b Experimentellt bestämd sannolikhet vid stick- prov.
1c Experimentellt bestämd sannolikhet vid stick- prov.
2a Experimentellt bestämd sannolikhet vid kast med häftstift.
2b Experimentellt bestämd sannolikhet vid kast med häftstift.
2c Experimentellt bestämd sannolikhet vid kast med häftstift.
3 Experimentellt bestämd sannolikhet vid kast med två mynt.
4 Slutsatser dragna från stickprov.
5 Slutsatser dragna från stickprov.
SA5 Sannolikhet och statistik
Sannolikhet
1a Additionsprincipen. Likformig sannolikhet. Oberoende händelser.
1b Additionsprincipen. Likformig sannolikhet. Oberoende händelser.
1c Additionsprincipen. Likformig sannolikhet. Oberoende händelser.
1d Additionsprincipen. Likformig sannolikhet. Oberoende händelser.
2a Additionsprincipen. Likformig sannolikhet. Oberoende händelser.
2b Additionsprincipen. Likformig sannolikhet. Oberoende händelser.
2c Additionsprincipen. Likformig sannolikhet. Oberoende händelser.
3a Additionsprincipen. Likformig sannolikhet. Oberoende händelser.
3b Additionsprincipen. Likformig sannolikhet. Oberoende händelser.
4a Additionsprincipen. Olikformig sannolikhet. Oberoende händelser.
4b Additionsprincipen. Olikformig sannolikhet. Oberoende händelser.
5a Dragning utan återläggning. Olikformig sannolikhet. Beroende händelser.
5b Dragning utan återläggning. Olikformig sannolikhet. Beroende händelser.
5c Dragning utan återläggning. Olikformig sannolikhet. Beroende händelser.
6a Multiplikationsprincipen. Olikformig sannolikhet.
6b Multiplikationsprincipen. Olikformig sannolikhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: