Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa grundsärskolan år 4-6

Skapad 2021-02-17 15:34 i Sjöfruskolan Umeå
Idrott och hälsa grundsärskolan år 6.
Grundsärskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • IDH   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • IDH   reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • IDH   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer,
 • IDH   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten, och
 • IDH   använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Insats krävs
E
C
A
Fysiskt aktiv
 • IDH  1-6
 • IDH  1-6
 • IDH  1-6
Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett delvist fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Röra sig i vatten
 • IDH  1-6
Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma.
Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma.
Eleven kan också röra sig i vatten och flyta eller simma.
Hälsan
 • IDH  1-6
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra enkla resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
Natur- och utemiljö
 • IDH  1-6
Eleven kan medverka i att genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt genomföra olika typer av aktiviteter i natur- och utemiljö.
Orientera sig
 • IDH  1-6
Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i närmiljön och medverkar då i att använda vägbeskrivningar och andra hjälpmedel.
Dessutom orienterar sig eleven med viss säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Dessutom orienterar sig eleven med säkerhet i närmiljön och använder då vägbeskrivningar och andra hjälpmedel på ett ändamålsenligt sätt.
Förebygga skador
Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Nödsituationer
 • IDH  1-6
Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett delvis fungerande sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Eleven beskriver också på ett väl fungerande sätt hur man kan agera vid nödsituationer på land och vid vatten under olika årstider.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
 • IDH  1-6
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: