Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Skriva (Åk F-3)

Skapad 2021-02-18 15:15 i Skeda skola Linköping
Grundskola F – 3 Svenska

Skriva

  • Sv   3   Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  • Sv   3   I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  • Sv   3   De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  • Sv   3   Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  • Sv   3   Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  • Sv   3   Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  • Sv   3   Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
Åk F-1
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Tidigt skrivande
Eleven kan skriva sitt förnamn.
Eleven kan forma alla bokstäver i alfabetet, stora och små.
Eleven kan skriva ord med minst 5 bokstäver.
Eleven kan skriva en enkel mening.
Berättande texter
Eleven kan skriva meningar till bild, minst 4 meningar.
Eleven kan skriva en egen berättande text utan krav på stavning.
Eleven skriver berättande texter med händelseförlopp, (inledning, händelse, avslutning).
Beskrivande texter
Eleven kan skriva en enkel faktatext med minst 5 meningar.
Eleven kan skriva en faktatext med minst 8 meningar.
Instruktioner
Eleven kan skriva en enkel instruktion där innehållet klart framgår.
Skiljetecken
Eleven kan skriva korta meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven vet hur man delar in en text i meningar och frågor med hjälp av punkt och frågetecken.
Digitala verktyg
Eleven kan skriva texter på iPad eller dator.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: