Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation och diskussion

Skapad 2021-02-18 15:24 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska

Presentation och Samtal

Presentation

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
innehåll
Du nämner något om texten men sammanfattar mest.
Du gör en enkel sammanfattning av texten.
Du gör en utvecklad sammanfattning av texten.
Du gör en välutvecklad sammanfattning av texten.
Du presenterar inga tankar om texten
Du framför tankar och åsikter om innehållet med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du framför tankar och åsikter om innehållet med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du framför tankar och åsikter om innehållet med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Kommunikation
Din text är till stora delar begriplig för lyssnarna. Din text är uppbyggd så att man i stort sätt kan ta till sig och förstå innehållet. Du strävar efter att titta upp och tala tydligt.
Din text är begriplig för lyssnarna eftersom texten är uppbyggd så att man tar till sig och förstår innehållet. Du visar viss anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Din text står på egna ben och kommunicerar väl med lyssnarna. Du visar relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera dina tankar på ett intresseväckande sätt eller engagerat sätt
Din text står på egna ben och kommunicerar mycket väl med lyssnaren. Du visar god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera det du vill säga på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Språk
Du använder inte alltid ett fungerande språk för mottagarna ex. du använder slang och svordomar
Du använder ett i huvudsak fungerande språk för mottagarna ex. ordval
Du använder ett reltaivt väl fungerande språk för ämnet och mottagaren ex. ordval
Du använder ett väl fungerande språk för ämnet och mottagarna tex. ordval.

Samtalet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tala själv och samspela
Hur jag yttrar mig i samtalet
Du deltar sparsamt i samtal och behöver stöd.
Du deltar med frågor och argument i samtal. Du kopplar det du säger till ämnet och till vad någon annan har sagt. Du har enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du utvecklar innehållet i samtalet genom att t.ex. kommentera, argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jämföra och för på så sätt diskussionen framåt. Du har relativt väl underbyggda resonemang med stöd i texten och egna exempel.
Du är drivande och visar förmåga att engagera andra i samtal. Du vänder dig till flera och kopplar ihop vad andra har sagt. Du ställer frågor och följdfrågor, som fördjupar och breddar diskussionen. Du utvecklar innehållet i samtalet genom att sammanfatta, tolka, dra slutsatser och föreslå lösningar och bidrar till att diskussionen fördjupas eller breddas. Du har välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Lyssna – reflektera och samspela
Hur jag lyssnar på andra och kommunikation
Du visar att du lyssnar, reflekterar och samspelar – genom att till exempel nicka och ”hm:a”.
Du visar att du lyssnar; reflekterar och samspelar – genom att säga något, t.ex. ”Jag håller med”.
Du visar att du lyssnar; reflekterar och samspelar – genom att argumentera, ställa frågor, analysera, värdera och jäm-föra.
Du visar att du lyssnar, reflekterar och samspelar – genom att sammanfatta, tolka, säga något eget och dra egna slutsatser
Leda samtalet
Du fördelar inte ordet och leder inte samtalet.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett relativt väl fungerande sätt.
Du fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett väl fungerande sätt.
Du sammanfattar inte diskussionen.
Du gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Du gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Du gör en utvecklad sammanfattning av diskussionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: