Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning: Förintelsen vt-21

Skapad 2021-02-18 16:49 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9
Når ej upp till grundläggande nivå
Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Tidsperioder
Fråga 1-6
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer. 3-5
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer. 6
Används ej i denna uppgift.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Fråga 7
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever, om Förintelsen och andra folkmord. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever, om Förintelsen och andra folkmord. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever, om Förintelsen och andra folkmord. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Villkor och värderingar
Fråga 8
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter.
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter. Ger en rimlig förklaring som styrks av historiska/nutida exempel.
Du kan förklara hur den tid människor lever i kan påverka deras liv och åsikter. Ger rimliga förklaringar som underbyggs med historiska och nutida exempel.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Fråga 9
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever, om Förintelsen och andra folkmord. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever, om Förintelsen och andra folkmord. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever, om Förintelsen och andra folkmord. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Undersöka utvecklingslinjer
Fråga 10
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop ett ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop ett ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop ett ett välutvecklat sätt.
Att använda historia
Fråga 11
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur och varför historia kan användas på olika sätt i olika situationer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika uppfattningar om historien kan leda till olika uppfattningar i nutiden och vilka följder det kan få.
Använda källor
Fråga 12-15
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. 3-4
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. 5-6
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. 7
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, och diskuterar och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, och diskuterar och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, och diskuterar och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: