Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO F-3 Årsplanering

Skapad 2021-02-19 09:07 i Edsskolan Östhammar
Centralt innehåll 1-3
Grundskola F – 3

Att leva tillsammans

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
jag och min familj- boken om mig
arbetsplatser på hemorten
arbete och fritid förr och nu intervjuer skolan förr och nu
Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
mitt hus-boken om mig barnrättsveckan kompisböcker
barnrättsvecka
barnrättsvecka
inom FN-temat
Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
värdegrundsarbetet tillsammansveckan barnrättsveckan kompisböcker
barnrättsvecka
barnrättsvecka
värdegrundsarbetet Livsfrågor inom olika religioner och tidsepoker
Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
värdegrundsarbetet ordningsregler
värdegrundsarbetet
värdegrundsarbetet Normer och regler i digitala miljöer
värdegrundsarbetet Normer och regler i digitala miljöer
Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
reflexer- reflexjakt
trafikmärken övergångsställe

Att leva i närområdet

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
kartan forntiden
Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
Gimovandring Besök på hembygdsgården
Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
skolan förr och nu
Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
adventsfirande
kännedom om kristendom, judendom, islam
kristendom, judendom, islam- kyrka, synagoga, moské
Julkrubban i kyrkan
Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
besök på brandstationen besök av Folktandvården
kunskap om brand
besök av Folktandvården
Yrken och verksamheter i närområdet.
boken om mig- när jag blir stor
vilka arbetsplatser finns i närområdet- föräldrars arbeten
yrken förr och nu

Att leva i världen

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
betydelsefulla platser och länder som finns representerade i klassen karta och jordglob
nordens länder
Världsdelar och världshav
Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
forntiden- stenålder, bronsålder och järnålder
Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
forntiden- stenålder, bronsålder och järnålder
Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
istiden- spår i naturn
Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
asatro- veckodagar
stjärnor och stjärnbilder sagoväsen
nordisk mytologi i samband med forntiden- asar
Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
almanackan årsboken
högtider och psalmer inom kristendom berättelser ur Bibeln- Jesu födelse
berättelser ur bibeln- gamla testamentet, Noas ark, Mose
livsfrågor inom olika religioner berättelser ur bibeln- påsk
Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
skräpplockardag hållbar utveckling
skräpplockardag hållbar utveckling- allemansrätt
skräpplockardag hållbar utveckling-matvaror
skräpplockardag hållbar utveckling- energi
Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
barnrättsvecka 10-kompisböcker
barnrättsvecka klassregler
barnrättsvecka
barnrättsvecka
Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
röstningar
klassråd elevråd majoritetsbeslut
klassråd elevråd
klassråd-ordförande elevråd
Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
inom matematik och spel
inom matematik och spel ekonomi - vad kostar det?
inom matematik och spel vårt samhälle
Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
årskrönikor
lilla aktuellt
lilla Aktuellt
lilla Aktuellt nutidsfrågor

Att undersöka verkligheten

F
Åk 1
Åk 2
Åk 3
Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
olika medier källor
källkritik
källkritik- vem,vad,varför, hur,när
Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
inom matematiken skolområdets gränser
orientering
orientering norr söder öst väst
orientering kartkunskap
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
tidslinje- forntid
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: