Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris berättande text åk 5

Skapad 2021-02-19 15:28 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Detta är en matris utifrån kunskapskravets olika delar i svenska. Denna gäller berättande text och kan användas under hela mellanstadiet. Matrisen har fyra nivåer, varav en ligger under kravet för godtagbara kunskaper.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

I den här matrisen får du din bedömning av berättelsen som du har skrivit utifrån din egen planering.

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Du följer inte instruktionen. Du skriver med hjälp av läraren en i huvudsak fungerande berättande text.
Du följer delvis instruktionen. Du skriver en text som i huvudsak fungerar som en berättelse.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar ganska väl som en berättelse.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar väl som en berättelse.
Orientering
Vem? Var? När? Vad?
Din berättelse saknar en inledning, eller har en mycket kort som saknar flera delar.
Din berättelse har en inledning. Den är kortfattad och svarar på de flesta av frågorna; Vem? Var? När? Vad?
Din berättelse har en inledning. Den är lite längre, har med några beskrivningar och svarar på frågorna; Vem? Var? När? Vad?
Din berättelse har en inledning. Du har svarat på frågorna; Vem? Var? När? Vad? Dessutom beskriver du och sätter in läsaren i sammanhanget.
Händelser
Vad händer i din berättelse?
Du har skrivit några meningar där du skriver vad som händer.
Du räknar upp händelser i din berättelse, och beskriver några saker.
Du skriver mer om händelserna genom att berätta en del om dem. Du skriver en del om hur personerna upplever det som händer.
Du skriver utförligt om händelserna i berättelsen genom att beskriva och gestalta vad personerna är med om.
Beskriva
Beskriv med adjektiv och adverb! Hur ser det ut? Hur luktar det? Vilken färg?
Du saknar beskrivningar av saker och händelser.
Du har med beskrivande ord, som beskriver saker och händelser.
Du beskriver flera saker och händelser så att man tydligare förstår hur saker ser ut och upplevs.
Du har med många beskrivningar som gör att den som läser kan leva sig in i din berättelse.
Gestaltningar
Du beskriver utan att ha med ordet. "Han kände hur skinnet knottrade sig, när den isande vinden träffade hans armar."
Din berättelse saknar gestaltningar.
Du har med någon enstaka/några korta gestaltning.
Du har med några lite längre gestaltningar.
Du har med några välutvecklade gestaltningar.
Dialog
Om du inte har skrivit en dialog är inget ifyllt här.
Du skriver en dialog, men skriver inte repliker. Du skriver en dialog med hjälp.
Du skriver en dialog, som delvis skrivs korrekt, med talstreck och sägesverb.
Du skriver en dialog, som i det stora hela skrivs korrekt med talstreck och sägesverb.
Dialogen du har skrivit är korrekt, med talstreck och sägesverb, vilka är varierade.
Lösning/avslutning
Din berättelse är inte klar.
Det är inte helt klart att din berättelse är slut.
Din berättelse har ett avslut.
Du har skrivit ett tydligt avslut på din berättelse.
Styckeindelning
Du behöver få hjälp med att dela in din text i stycken.
Du har några stycken men borde ha fler.
Du har delat in din text i lämpliga stycken.
Styckeindelningen underlättar läsningen och förståelsen av texten.
Struktur
Med hjälp av en lärare får du en fungerande struktur i din text.
Din text har i huvudsak en fungerande struktur. Man förstår det mesta av det du skrivit.
Din text har en relativt väl fungerande struktur.Texten är sammanhängande och begriplig.
Din text har en väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och lätt att förstå och följa.
Din text består av några meningar.
Din text är kort med lite innehåll.
Din text är ganska lång med mer innehåll.
Din text är längre med utvecklat innehåll.
Språk
Du varierar inte ord och meningar.
Du har viss språklig variation.
Du har förhållandevis god språklig variation.
Du har god språklig variation.
Du använder enstaka tidsord och bindeord i din text. Det är ofta samma ord.
Du använder några olika tidsord och några olika bindeord i din text.
Du använder flera olika tidsord och flera olika bindeord i din text.
Tidsorden och bindeorden som du använder gör att din text får högre kvalitet.
Meningsbyggnad
Orden står ofta på fel plats i meningarna.
Meningsbyggnaden är oftast korrekt.
Meningsbyggnaden är nästan korrekt och ganska varierad.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Stor bokstav och skiljetecken
Du glömmer ofta att sätta ut punkt och stor bokstav. Du får hjälp med att sätta ut stor bokstav och punkt.
De flesta meningar har stor bokstav och punkt på rätt ställe. Kommatecken saknas ofta.
De flesta meningar har stor bokstav, punkt och kommatecken på rätt ställe.
Alla meningar har stor bokstav och punkt. Kommatecken är oftast utsatt på rätt ställe.
Stavning
Du har många stavfel i det du skriver och du tar inte reda på hur orden ska stavas.Du använder inte rättstavningsprogrammet. Stor bokstav saknas på många egennamn.
Du har ganska många stavfel men de stör inte förståelsen. Ibland använder du rättstavningsprogrammet i datorn. Stor bokstav saknas på en del egennamn.
Du kan stava många ord och känner dig säker på att det är rätt. Du använder rättstavningsprogrammet för att stava rätt.
Du stavar alltid rätt.
Tempus
Du blandar tempus i din text och behöver mycket hjälp så att du skriver i samma tidsform.
Du skriver oftast i samma tempus och kan rätta med lite hjälp.
Du har enstaka tempusfel i din text.
Hela din text är skriven i samma tempus.
Respons
Du använder dig inte av responsen du får för att förbättra din text.
Du använder delar av responsen så att din text blir lite bättre.
Du använder responsen för att få en bättre text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: