Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, tabeller och diagram

Skapad 2021-02-22 14:11 i Solskiftesskolan Österåker
Matematikboken Beta, kapitel 3
Grundskola 5 Matematik
Nivå 1
Ej än godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
3:1 Räkna med tid
År, månader, veckor, dygn, timmar, minuter, sekunder. Digital och analog tid
Jag är osäker på hur jag räknar med tid och behöver träna mer på att bli säker på året, klockan och räkna med tid.
Jag kan räkna med tid och är ganska säker på året, klockan och hur jag räknar med digital och analog tid samt tidsåtgång.
Jag är säker på hur jag räknar med tid och kan beräkna tidsåtgång med digital och analog tid i textuppgifter samt hur jag omvandlar olika tidsenheter.
3.2-3.3 Stolp, stapel, linje och cirkeldiagram
Tabeller, stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram
Jag är osäker på de olika diagrammen och har svårt att veta hur jag ska avläsa de olika diagrammen.
Jag kan använda mig av fler av de olika diagrammen. Jag kan avläsa dem och även konstruera/rita egna diagram.
Jag är säker på alla diagrammen och visar det genom att avläsa och konstruera/rita egna diagram.
3.4 - 3.5 Medelvärde, typvärde och median
Lägesmått såsom: Medelvärde - genomsnitt Typvärde - värdet som förekommer flest gånger Median - mellersta värdet
Jag är osäker på medelvärde, typvärde och median och vet inte riktigt när jag ska använda dem.
Jag kan använda mig av medelvärde, typvärde och median vid enklare uppgifter och textuppgifter.
Jag är säker på medelvärde, typvärde och median även vid uppgifter som är lite svårare och där jag själv måste använda mig av olika samband för de olika lägesmåtten för att kunna lösa uppgifterna.
Problemlösning
Kapitel 3 - Steg för steg, tänka logiskt
Jag är osäker på problemlösningsuppgifter och hur jag ska använda mig av strategierna "steg för steg" och "tänka logiskt".
Jag kan använda mig av strategierna och kan lösa fler problemlösningsuppgifter med hjälp av strategierna "steg för steg" och "tänka logiskt".
Jag är säker och använder mig av strategierna och kan lösa de flesta problemlösningsuppgifter med hjälp av strategierna "steg för steg" och "tänka logiskt". Jag visar mina lösningar tydligt och det går lätt att följa mina resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: