Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva på franska; berätta om min skoldag

Skapad 2021-02-22 19:03 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Förtydligande av kunskapskraven vad gäller att beskriva ett rum på franska, uttrycka sig skriftligt.
Grundskola 7

Du beskriver din skoldag; när du börjar och slutar, vilka lektioner du har, när de börjar och slutar, vad du gör på rasterna, vilka ämnen du tycker om och vilka lärare du har.

Rubrik 1

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
>
>
Språk; ordförråd och idiomatiska uttryck
Ditt ordförråd räcker inte till det du vill berätta.
Du kan i stort sett de ord som du behöver för att berätta om din skoldag. Du kan några ämnen och du kan hel- och halvtimme för att ange klockslag. Du har en del brister i ordförråd.
Du kan de ord du behöver kunna för att berätta om din skoldag. Du kan ämnena och du kan klockan. Du visar en viss medvetenhet gällande ordval, och försöker använda tidsuttryck eller adjektiv.
Du kan de ord du behöver kunna för att berätta om din skoldag. Du visar att du behärskar några idiomatiska uttryck.
Språk; meningsbyggnad och flyt
Du visar inte att du kan formulera meningar på franska.
Du visar att du kan formulera meningar på franska, men vissa meningar är ofullständiga (ord fattas; verb, eller artikel t ex).
Du visar att du kan formulera meningar på franska.
Ditt språk flyter på bra.
Variation
Du skriver enkla meningar och nästan alla meningar börjar på samma sätt (subjekt + verb).
Du försöker variera ditt språk, t ex hur du börjar meningarna, att inte använda samma ord många gånger.
Du skriver med ett varierat språk.
Korrekthet (stavning och grammatik)
Du gör så många fel att man inte förstår texten. Du stavar fel på många vanliga/ viktiga ord.
Du gör vissa fel, men man förstår vad du vill säga.
Du gör få formella fel. De stör inte alls läsningen av texten.
Du gör i stort sett inga fel.
Innehåll; tydlighet fyllighet
Du kan ännu inte beskriva din skoldag.
Du gör en enkel beskrivning din skoldag.
Du beskriver din skoldag ganska utvecklat. Detta betyder bl a att du lägger till något eget för att göra texten fylligare.
Du beskriver din skoldag utvecklat. Detta betyder att du lägger till flera egna idéer och att din text är ganska lång.
Kommunikation
Du saknar enkla strategier för hur du ska göra när du inte kan ett ord på franska.
Du gissar ibland när ordförrådet tryter.
Du använder ofta ett annat ordval.
Du använder ofta ett annat ordval eller omformuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: