Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MB Textkopplingar

Skapad 2021-02-23 11:44 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 – 9 Svenska
F
E
C
A
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Du kan återberätta det du har läst.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Resonemang
Du kan föra enkla resonemang kring det du har läst och sett. Du kan göra kopplingar utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor, omvärldsfrågor samt utifrån andra medier.
Du kan föra utvecklade resonemang kring det du har läst och sett.
Du kan föra välutvecklade resonemang kring det du har läst och sett.
Resonemang
Du kan på ett enkelt sätt tolka och resonera kring tydligt framträdande budskap i det du läser.
Du kan på ett utvecklat sätt tolka och resonera kring tydligt framträdande budskap samt budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan på ett välutvecklat sätt tolka och resonera kring tydligt framträdande budskap samt budskap som kan läsas mellan raderna.
Omdöme
Du kan kan skriva ett enkelt omdöme om bokens innehåll.
Du kan skriva ett utvecklat omdöme om bokens innehåll.
Du kan skriva ett välutvecklat omdöme om bokens innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: