Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk bedömningsmatris åk 7-9 vt21

Skapad 2021-02-23 16:53 i Stenkulan Lerum
Samlad bedömning av kunskapskraven i moderna språk åk 7-9.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Samlad bedömning av kunskapskrav i moderna språk åk 7-9.

Har ännu inte uppnått målen
----->
----->
----->
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker jag känner till. Jag följer instruktioner på ett ganska bra sätt.
Jag kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker jag känner till. Jag följer instruktioner på ett bra sätt.
Jag kan förstå helheten och uppfatta viktiga detaljer i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker jag känner till. Jag följer instruktioner på ett mycket bra sätt.
Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter om saker jag känner till. Jag följer instruktioner på ett ganska bra sätt.
Jag kan förstå det mesta av innehållet och tydliga detaljer i enkla texter om saker jag känner till. Jag följer instruktioner på ett bra sätt.
Jag kan förstå helheten och viktiga detaljer i enkla texter om saker jag känner till. Jag följer instruktioner på ett mycket bra sätt.
Tala
Formulera sig i tal och anpassa språket till situation och mottagare.
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Jag kan göra enstaka enkla förbättringar för att förtydliga och variera det jag talar om.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Jag kan göra enkla förbättringar för att förtydliga och variera det jag talar om.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Jag kan göra enkla förbättringar för att förtydliga och variera det jag talar om.
Samtala
Delta i samtal av olika slag och anpassa språket till innehåll och mottagare.
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Jag kan välja och använda mig av någon strategi som gör att jag lättare förstår och blir förstådd.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Jag kan välja och använda mig av några olika strategier som gör att jag lättare förstår och blir förstådd
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Jag kan välja och använda mig av några olika strategier som gör att jag lättare förstår och blir förstådd
Skriva
Formulera sig i skrift och anpassa språket till situation och mottagare.
Jag kan formulera mig enkelt och begripligt med fraser och meningar. Jag kan göra enstaka enkla förbättringar för att förtydliga och variera det jag skriver om.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Jag kan göra enkla förbättringar för att förtydliga och variera det jag skriver om.
Jag kan formulera mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Jag kan göra enkla förbättringar för att förtydliga och variera det jag skriver om.
Realia
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
Jag kan på enkelt sätt kommentera hur man lever och hur samhället ser ut/fungerar i länder där språket talas. Jag kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kan på enkelt sätt kommentera hur man lever och hur samhället ser ut/fungerar i länder där språket talas. Jag kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kan på utvecklat sätt kommentera hur man lever och hur samhället ser ut/fungerar i länder där språket talas. Jag kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Söka information
Välja bland texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i egen produktion/interaktion.
Jag kan välja bland enkla texter och enkelt talat språk och på ett ganska bra sätt använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Jag kan välja bland enkla texter och enkelt talat språk och på ett bra sätt använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Jag kan välja bland enkla texter och enkelt talat språk och på ett mycket bra sätt använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: