Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik kunskapskrav munsö

Skapad 2021-02-24 16:20 i Munsö skola Ekerö
Kunskapskrav i matematik enligt Lgr11.
Grundskola 1 – 3 Samhällsorienterande ämnen Matematik

Kunskapskrav i matematik enligt Lgr11.

Problemlösning

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven kan lösa enkla matematiskaproblem i elevnära situationer genom att använda strategier med anpassning till problemets karaktär.
Vid problemlösning beskriver eleven tillvägagångssätt och ger omdömen om resultatens rimlighet.
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matematiska begrepp

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven använder matematiska begrepp i vanliga sammanhang på ett fungerande sätt.
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Eleven kan ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp för att beskriva geometriska objekts egenskaper.
Eleven använder lägesord för att beskriva geometriska objekts läge och inbördes relationer

Taluppfattning och tals användning

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform.
Eleven kan dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Eleven kan välja och använda fungerande matematiska metoder och göra enkla, korrekta beräkningar med naturliga tal.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten inom heltalsområdet 0–20.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–200.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet.

Algebra

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter.
Eleven använder likhetstecknet på ett korrekt sätt.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om geometriska mönster.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om mönster i talföljder.

Geometri

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven kan avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tid och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av massor och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Sannolikhet och statistik

Eleven har påbörjat
Eleven är på god väg
Eleven har uppnått
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av volym och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Eleven kan vid undersökningar avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och undersöka resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: