Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys

Skapad 2021-02-25 11:15 i Folkungaskolan Linköping
Du har tittat på valfri film och gjort analys utifrån den dramaturgiska kurvan.
Grundskola 9 Svenska

Du har tittat på valfri film och gjort analys utifrån den dramaturgiska kurvan.

E
C
A
Reflektera
Du kan på ett enkelt sätt reflektera över innehållet i en film med hjälp av den dramturgiska kurvan . Du bearbetar samtliga punkter i filmanalysmallen.
Du visar att du har god förmåga att reflektera över innehållet i en film, med hjälp av den dramaturgiska kurvan. Du stödjer dina åsikter med t.ex. konkreta exempel ur filmen. Du bearbetar samtliga punkter i filmanalysmallen.
Du visar att du har mycket god förmåga att reflektera över innehållet i en film, med hjälp av den dramaturgiska kurvan. Du gör omfattande beskrivningar av dina upplevelser och du motiverar dina åsikter tydligt, t ex genom att göra jämförelser. Du bearbetar samtliga punkter i filmanalysmallen.
Innehåll
Texten har en tydligt röd tråd och innehållet är begripligt för läsaren. Sammanställningen innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur och citat.
Du visar att du har en relativt god förmåga att stilistiskt anpassa texten efter genre. Sammanställningen innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur och citat.
Du visar att du har en god förmåga att stilistiskt anpassa texten efter genre. Sammanställningen innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur och citat.
Skrivregler
Du kan skriva text med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du visar att du känner till de vanligaste skrivreglerna, t ex styckeindelning och interpunktion.
Du kan skriva text med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du behärskar skrivregler och styckeindelning relativt väl.
Du kan skriva text med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du behärskar skrivregler och styckeindelning väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: