Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav i samhällskunskap ekonomi/välfärd

Skapad 2021-02-28 11:54 i Da Vinciskolan Ale
Kunskapskrav använd på området samhällsekonomi, välfärd/skatt+källkritik
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer som är... Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då /....../samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i /............../sätt.
grundläggande enkla huvudsak fungerande
goda förhållandevis komplexa relativt väl fungerande
mycket goda komplexa väl fungerande
Eleven kan föra /..,..../ resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då /......../ samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
enkla enkla
relativt väl utvecklade förhållandevis komplexa
välutvecklde och nyanserade komplexa
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då...
enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med /......../ argument,
enkla resonemang och till viss del underbyggda argument
utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument
välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument
Eleven har /......./kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra /...../ resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om föroch nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
grundläggande enkla
goda utvecklade
mycket goda välutvecklade och nyanserade
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett /....../ sätt och för /......./ resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
i huvudsak fungerande enkla och till viss del underbyggda
relativt väl fungerande utvecklade och relativt väl underbyggda
väl fungerande välutvecklade och väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: