Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris engelska åk 5 läsa och skriva

Skapad 2021-03-01 17:49 i Fontinskolan Kungälv
Läsförståelse och skriftlig framställning
Grundskola 5 Engelska

I matrisen kan du se hur långt du har nått vad gäller läsförståelse och skriftlig framställning,

Läsförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Eleven kan förstå (....) i enkla texter om vardagliga och bekanta ämnen,
Här ännu inte nått godtagbara kunskaper.
det mest väsentliga av innehållet
det huvudsakliga innehållet och uppfatta detaljer
helheten och uppfatta väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att (...) redogöra för och kommentera innehållet (,,,) samt genom att med (...) resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Här ännu inte nått godtagbara kunskaper.
i enkel form (andra parentesen tom) godtagbart
i enkel form och detaljer tillfredsställande
översiktligt och detaljer gott
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven (...) välja och använda sig av (...) för läsning.
Här ännu inte nått godtagbara kunskaper.
(första parentesen tom) någon strategi
i viss utsträckning strategier
i viss utsträckning strategier

Skriftlig framställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig (...)
Här ännu inte nått godtagbara kunskaper.
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

Stavning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Här ännu inte nått godtagbara kunskaper.
Kan till viss del. Gör störande men inte förstörande fel.
Relativt få störande fel.
Få störande fel. Till övervägande del rättstavat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: