Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kul på hjul

Skapad 2021-03-02 15:45 i Nya Rydsskolan Linköping
Detta är matrisen som används på skolorna i Ryd: Nya Rydsskolan och Björnkärrsskolan.
Grundskola 3 Slöjd

Lärandematris Nya Rydsskolan och Björnkärrsskolan, Linköping årskurs 3-6

Har ännu inte grundläggande kunskaper
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Skapa föremål i olika material
  • Sl
  • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att skapa en bil i furu.
Kan skapa en bil i furu på ganska noggrant sätt med hjälp av instruktioner.
Kan skapa en bil i furu på ett noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner.
Kan skapa en bil i furu på ett mycket noggrant och självständigt sätt med hjälp av instruktioner.
Använda verktyg, redskap och maskiner
  • Sl
  • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att använda såglåda, rasp och pelarborrmaskin.
Kan använda såglåda, rasp och pelarborrmaskin på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete.
Kan använda såglåda, rasp och pelarborrmaskin på ett säkert sätt som fungerar bra i slöjdarbetet.
Kan använda såglåda, rasp och pelarborrmaskin på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i slöjdarbetet.
Motivera val
  • Sl
  • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att motiveringar sina val
Kan ge enkla motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat till någon miljöaspekt och syftet med arbetet.
Kan ge utvecklade motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat till någon miljöaspekt och syftet med arbetet.
Kan ge välutvecklade motiveringar till sina val och väljer tillvägagångssätt kopplat till någon miljöaspekt och syftet med arbetet.
Inspiration och skapande
  • Sl
  • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att hitta inspiration för skapande.
Kan behöva stöd i att ge förslag till inspiration och skapande.
Kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns att inspirera till skapande.
Kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns att inspirera till skapande. Söker själv efter saker att inspireras av. Arbetar på ett självständigt sätt.
Arbetsprocessen
  • Sl
  • Sl  E 6
Har ännu ej utvecklat förmågan att driva arbetet framåt.
Kan behöva stöd i att driva arbetet framåt.
Kan driva arbetet framåt ganska självständigt.
Kan driva arbetet framåt på ett självständigt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: