Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVESVE02: Argumenterande text

Skapad 2021-03-02 16:22 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Svenska 2: Argumenterande text
Gymnasieskola Svenska
E
C
A
Innehåll och argument
Du kan formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan formulera en tes, hålla dig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Du kan formulera en tes, hålla dit konsekvent till den och ge välgrundade nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan du på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument
Källhantering
När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en argumenterande text.
När du utgår från källor kan du med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en argumenterande text som ger nya perspektiv på det du har läst. Du resonerar och drar slutsatser utifrån dina resonemang.
När du utgår från källor kan du med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor och med utgångspunkt från detta skriva en argumenterande text som innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på det du har läst. Du resonerar och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån dina resonemang.
Citat- och referatteknik
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa.
Disposition
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs. att texten har rubrik, inledning, argumenterande del och avslutning, samt är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs. att texten har rubrik, inledning, argumenterande del och avslutning, samt är styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs. att textens delar är är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångar fungerar smidigt.
Texten är sammanhängande och dispositionen tydligt urskiljbar, dvs. att texten har rubrik, inledning, argumenterande del och avslutning, samt är styckeindelad. Texten är väldisponerad, dvs. att textens delar är är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångar fungerar smidigt.
Språk
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till exempel ordval och meningslängd. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som fungerar i din text.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till exempel ordval och meningslängd. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. att du i huvudsak följer regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar till exempel ordval och meningslängd. Texten är tydlig och du lyckas skapa formuleringar som effektivt för fram ditt budskap.
Anpassning till sammanhang
Texten är till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du till viss del anpassar språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du anpassar språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Texten är anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du anpassar språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: