Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av informell text, SFI D (Lottens elever)

Skapad 2021-03-03 15:04 i Mjölby Vuxenutbildning Mjölby
Matris för bedömning av skriftlig produktion, kurs D
Vuxenutbildning Svenska för invandrare

I matrisen markeras det du har uppnått med grönt.

GLOBAL BEDÖMNING

Syfte och genre
Texten är funktionell i förhållande till syfte och är skriven med viss anpassning till situation och mottagare.
Texten är innehållsligt och språkligt anspassad till situation och mottagare.
Texten är innehållsligt och språkligt väl anpassad till situation och mottagare.
Innehåll och omfång
Du följer instruktionen. Innehållet är relevant och tillräckligt omfångsrikt.
Begriplighet och flyt
Texten är sammanhängande, begriplig och har ett visst flyt.
Texten har ett relativt gott flyt.
Texten har ett gott flyt.

ANALYTISK BEDÖMNING

Textstruktur
Texten har en, för syftet, i huvudsak fungerande struktur och textbindning.
Texten har en, för syftet fungerande struktur och en varierad och fungerande textbindning.
Texten har en, för syftet, väl fungerande struktur och en varierad och väl fungerande textbindning.
Språklig variation och säkerhet
Du formulerar dig någorlunda idiomatiskt och med viss anpassning till situation och mottagare.
Du formulerar dig till stor del idiomatiskt och med anpassning till situation och mottagare.
Du formulerar dig idiomatiskt och med god anpassning till situation och mottagare.
Du visar viss variation och viss precision i ordval.
Du visar förhållandevis god variation och förhållandevis god precision i ordval.
Du visar god variation och god precision i ordval.
Du använder med viss variation och säkerhet både grundläggande och mer avancerade grammatiska strukturer.
Du använder med förhållandevis god variation och relativt god säkerhet både grundläggande och mer avancerade grammatiska strukturer.
Du använder med god variation och säkerhet både grundläggande och mer avancerade grammatiska strukturer.
Skriftspråksnormer
Du följer relevanta skriftspråksnormer och behärskar grundläggande stavningsregler.
.
.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING

F
E
D
C
B
A
Texten är inte funktionell i förhållande till syfte, situation och mottagare och/eller har språkliga begränsningar som gör att texten inte når kraven för E.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: