Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva brev

Skapad 2021-03-03 16:31 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Här är en beskrivning av hur man skriver ett brev.
Grundskola 7 Svenska

Skriva olika sorters texter - textkvalitet

E
C
A
Instruktionen
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett enkelt sätt.
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett utvecklat sätt.
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett välutvecklat sätt.
Mottagare
Texten har oftast lämpliga språk och stilval med tanke på textens syfte och läsare. texten är logiskt uppbyggd. Ett försök till mottagaranpassning finns [frågor, tilltal]
Texten har lämpliga språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare. Texten är, relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor. mottagaranpassning finns och är utvecklad [frågor, tilltal]
Texten har lämpliga och finessrika språk- och stilval med tanke på tex-tens syfte och tänkta läsare. Texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och att den inte har omoti-verade tankeluckor. mottagaranpassning finns och är välutvecklad och passande[frågor, tilltal]
Innehåll
Innehållet är enkelt med enkelt innehåll Enklare gestaltningar med enbart beskrivningar
Innehållet är utvecklat med utvecklat innehåll – konkreta exempel Utvecklade gestaltningar med hjälp av bildspråk
Innehållet är välutvecklat med välutvecklat innehåll – konkreta exempel Välutvecklade gestaltningar med hjälp av bildspråk som genomsyrar texten.
Stycken
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet. Jag har en inledning eller avslutning Jag har en hälsningsfras eller av-slutningsfras.
Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar. Jag har en relativt välfungerande inledning och avslutning Jag har en passande hälsningsfras och passande avslutningsfras.
Väl fungerande styckindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämpligt. Jag har en välfungerande inledning och avslutning Jag har en passande hälsningsfras och en passande avslutningsfras.
Språk
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Mina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad. Mina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten. Mina uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen.
Användning av skiljetecken
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Jag använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Jag använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: