Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav fysik åk 6 - Ljus

Skapad 2021-03-04 14:30 i Stordammens skola Uppsala
Sammanfattad matris för åk 6
Grundskola 4 – 6 Fysik
F (insats krävs)
E
C
A
Laborativ förmåga
Hur du kan ställa frågor som går att undersöka, genomföra och förklara experiment samt dokumentera experimenten.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till frågeställningar som går att undersöka, kan genomföra experiment och skriva en godtagbar rapport med en enkel slutsats eller förklaring.
Eleven bidrar till frågeställningar som går att undersöka, kan genomföra experiment och skriva en rapport med en korrekt slutsats eller förklaring.
Eleven kan formulera frågeställningar som går att undersöka, kan självständigt genomföra experiment och skriva en tydlig rapport med en korrekt slutsats eller förklaring. Eleven använder ett tydligt naturvetenskapligt språk.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: