Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Spanska: SAMTALA vt 21

Skapad 2021-03-05 14:43 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

Samtala

Jag kan delta i samtal.
Se kommentar nedan
----->
----->
----->
Innehåll
Hur väl jag kan prata om ett visst tema eller en viss uppgift.
Jag säger tillräckligt för att göra mig förstådd. Jag kan svara på frågor, men driver inte samtalet själv.
Jag säger mer än det mest nödvändiga. Jag ställer ibland frågor för att driva samtalet framåt.
Jag får med mycket i mitt samtal. Jag ställer ofta frågor för att driva samtalet framåt.
Ord, fraser, formuleringar
Hur väl jag kan använda mig av ord och fraser som jag lärt mig.
Jag använder ett övervägande enkel språk, dvs ord eller uttryck som vi använder ofta i undervisningen och som jag lärt mig alldeles nyss. Jag upprepar mig en del.
Jag använder ett övervägande medelsvårt språk, d.v.s. nya ord och uttryck, som vi nyss lärt oss och gamla välkända ord och uttryck, som vi lärt oss för länge sedan.
Jag använder en övervägande svårt språk, d.v.s. nya ord och uttryck, som vi nyss lärt oss och gamla välkända ord och uttryck, som vi lärt oss för länge sedan. Jag använder också ord som jag lärt mig för länge sedan, men som vi inte använder så ofta i undervisningen.
Uttal
Hur väl jag kan uttala ord och fraser så att andra förstår.
Mitt uttal låter ibland lite svenskt. Jag gör fel på uttalsregler som ibland leder till missförstånd.
Mitt uttal låter ganska så likt målspråket, men jag gör ibland fel på någon enstaka uttalsregel.
Mitt uttal låter likt målspråket och jag följer uttalsreglerna till allra största del.
Språkriktigthet
Hur väl jag uttrycker mig så att andra förstår.
Jag har en del språkliga fel som ibland leder till missförstånd.
Jag har en del språkliga fel men det leder inte till några större missförstånd.
Jag talar med god språkriktighet och har få språkliga fel.
Språkriktighet
Hur väl jag uttrycker mig utan att göra allt för många pauser.
Jag stakar mig en hel del och/eller gör ibland långa pauser för att tänka efter.
Jag talar med huvudsakligt gott flyt och gör få pauser för att tänka efter.
Jag pratar med gott flyt och gör endast ett fåtal pauser för att tänka efter.
Språkliga strategier
Hur väl jag tar mig förbi problem när jag talar
Jag kommer ibland inte vidare om jag inte vet vad jag ska säga. Jag väljer ibland svenska eller engelska ord istället för målspråket. Jag chansar ibland och hittar på ett ord när jag inte kan det. Ibland blir det rätt, ibland inte.
Jag använder ibland strategier när problem uppstår, t.ex. genom att säga något enklare. Jag väljer mycket sällan svenska eller engelska ord istället för målspråket. Jag försöker formulera om mig om jag inte kan ett ord eller uttryck. Ibland förstår mottagaren, ibland inte.
Jag använder mig av strategier när problem uppstår, t.ex. genom att jag omformulera mig så att andra förstår. Jag har ett stort ordförråd vilket ger mig möjligheter att uttrycka mig friare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: