Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krig och Konflikter

Skapad 2021-03-07 22:21 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Kolonialism, imperialism, första världskriget, mellankrigstiden, andra världskriget.
Grundskola 9 Historia

I detta arbetsområde så arbetar vi med kolonialism, imperialism samt de två stora världskrigen.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskaper: Fakta/tidsperioder
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under denna period, och behöver hjälp att förklara dessa och når inte nivån för kunskapskravet E ännu.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under denna period. Du kan ge förklaringar på ett enkelt sätt.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under denna period. Du förklarar med några tydliga exempel.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under denna period. Du visar detta med flera tydliga exempel.
Begreppsanvändning
Du behöver hjälp när du ska använda begrepp i rätt sammanhang och når inte nivån för kunskapskravet E ännu.
Du kan använda några historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda flera historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda flera historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt och med precision.
Analys/ reflektion: Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Du behöver hjälp när du ska resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om förintelsen. Du kan ännu inte förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Du når inte nivån för kunskapskravet E ännu.
Du visar det genom att föra några enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om förintelsen. Du förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du visar det genom att föra flera utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om förintelsen. Du förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du visar det genom att föra flera välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar samt om förintelsen. Du gör detta med precision. Du förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer (Dåtid, nutid, framtid)
Du behöver hjälp när du förklarar förändringar som skett i samhället och når inte nivån kunskapskravet E ännu.
Du kan studera förändringar som skett i samhället och beskriver ett enkelt samband mellan olika tider. Du nämner även hur denna förändring skulle kunna fortsätta att se ut och motiverar detta med enkel koppling till då och nu.
Du kan studera förändringar som skett i samhället och beskriver ett tydligt samband mellan olika tider. Du nämner även hur denna förändring skulle kunna fortsätta att se ut och motiverar detta med en relativt tydlig koppling till då och nu.
Du kan studera förändringar som skett i samhället och beskriver tydliga samband mellan olika tider. Du nämner även hur denna förändring skulle kunna fortsätta att se ut och motiverar detta med en tydlig koppling till då och nu.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: