Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elektricitet år 8 Stadsparksskolan

Skapad 2021-03-08 13:50 i Stadsparksskolan Partille
En generell matris i Fysik för åk 7-9 där förmågorna beskrivs med egna ord, men kunskapskraven är ordagrant återgivna från LGR 11
Grundskola 7 – 9 Fysik

Förmågor och kunskapskrav som behandlas inom området magnetism och elektricitet.

Förmåga 2

Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att använda utrustningen på rätt sätt
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt.
Att dra slutsatser av dina resultat
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då ENKLA slutsatser med VISS koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då UTVECKLADE slutsatser med RELATIVT GOD koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då VÄLUTVECKLADE slutsatser med GOD koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Att dokumetera din undersökning
Dessutom gör eleven ENKLA dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven UTVECKLADE dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven VÄLUTVECKLADE dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmåga 3

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att använda begrepp i sitt sammanhang
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om energi, materia, magnetism, elektricitet och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att GE EXEMPEL OCH BESKRIVA dessa med VISS användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har GODA kunskaper kunskaper om energi, materia, magnetism, elektricitet och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND INOM dessa med RELATIVT GOD användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om energi, materia, magnetism, elektricitet och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND INOM dessa OCH NÅGOT GENERELLT DRAG med GOD användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Att resonera och visa på fysikaliska samband i vardagslivet och samhället
Eleven kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med magnetism, elektricitet och energiomvandlingar och visar då på ENKELT IDENTIFIERBARA fysikaliska samband.
Eleven kan föra UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet magnetism, elektricitet och energiomvandlingar och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA fysikaliska samband.
Eleven kan föra VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med magnetism, elektricitet och energiomvandlingar och visar då på KOMPLEXA fysikaliska samband.
Att känna till naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Eleven kan GE EXEMPEL PÅ OCH BESKRIVA några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND MELLAN några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH GENERALISERA kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: