Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för kunskapskrav i engelska år 7-9

Skapad 2021-03-08 15:30 i Da Vinciskolan Ale
Kunskapskrav i engelska 7-9 - indelade i moment
Grundskola 7 – 9 Engelska

Lyssna och läsa – reception

(Hör- och läsförståelse)
F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
(Lyssna)
I talad engelska i måttligt tempo kan eleven förstå
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
såväl helhet som detaljer
(forts.) Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
översiktligt
välgrundat
välgrundat och nyanserat
.....samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
med godtagbart resultat
med tillfredställande resultat
med gott resultat
(Läsa)
I lättillgängliga texter i olika genrer kan eleven förstå
det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
såväl helhet som detaljer
(forts.) Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
översiktligt
välgrundat
välgrundat och nyanserat
.....samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
med godtagbart resultat
med tillfredställande resultat
med gott resultat
(Strategier)
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven
välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt

Tala och skriva – produktion

F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
(Muntligt)
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, tydligt och sammanhängande
xxxx
med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
(Skriftligt)
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, tydligt och sammanhängande
xxxx
med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
(Strategier)
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta egna framställningar, och göra
enstaka enkla förbättringar
välgrundade förbättringar
välgrundade förbättringar

Samtala och skriva (interaktion)

F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
(Muntligt)
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig
begripligt och enkelt
tydligt och med visst flyt
tydligt och med flyt
....samt till syfte, mottagare och situation
i någon mån anpassat
med viss anpassning
med viss anpassning
(Skriftligt)
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig
begripligt och enkelt
tydligt och med visst flyt
tydligt och med flyt
....samt till syfte, mottagare och situation
i någon mån anpassat
med viss anpassning
med viss anpassning
(Strategier)
Dessutom kan eleven välja och använda sig av strategier som är
i huvudsak fungerande
fungerande
väl fungerande
....och som löser problem i interaktionen och förbättrar den
i viss mån
och för den framåt på ett konstruktivt sätt

Kommunikationens innehåll – realia

F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
....och kan då också med egna erfarenheter och kunskaper göra
enkla jämförelser
välutvecklade jämförelser
välutvecklade och nyanserade jämförelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: