Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Informerande tal - SVA01

Skapad 2021-03-09 12:59 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola 1 Svenska som andraspråk

Informerande tal

Presentationens begriplighet
Du kan hålla ett informerande tal där sammanhanget är lätt att följa.
Du kan hålla ett informerande tal där sammanhanget är lätt att följa. I talet kan du lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.
Du kan hålla ett informerande tal där sammanhanget är lätt att följa. I talet kan du effektivt lyfta fram huvudtanken och stöder den med exempel.
Presentationens innehåll och struktur
Du kan skapa en presentation som är sammanhängande och begriplig och i huvudsak följer normerna för informerande tal.
Du kan skapa en presentation som är sammanhängande, begriplig och välstrukturerad och i huvudsak följer normerna för informerande tal. Du kan delvis anpassa språkstilen till texttypen.
Du kan skapa en presentation, även om komplexa ämnen, som är sammanhängande, begriplig. detaljrik och välstrukturerad och i huvudsak följer normerna för informerande tal. Du kan delvis anpassa språkstilen till texttypen och mottagaren.
PP som stöd
Du kan, med viss säkerhet, använda presentationstekniska hjälpmedel.
Du kan, med viss säkerhet, använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör det informerande talet.
Du kan med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i det informerande talet.
Kommunikation
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras annat än i undantagsfall.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för skriftliga och muntliga kommunikationen inte ska hindras. När ordförrådet inte räcker till kan du visa prov på någon strategi för att uttrycka sig på annat sätt.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen är tillräckligt goda för skriftliga och muntliga kommunikationen ska fungera väl. När ordförrådet inte räcker till kan du visa prov på olika slags strategier för att uttrycka sig på annat sätt.
Läsförståelse
Du kan översiktligt återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.
Du kan översiktligt och med viktiga detaljer återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.
Du kan med viktiga detaljer och nyanser återge det huvudsakliga innehållet i muntliga och skriftliga framställningar som förekommer i vardagen, samhället, studierna och arbetet.
Källkritik
Du kan värdera och kritiskt granska innehållet i dina källor med enkla omdömen.
Du kan värdera och kritiskt granska innehållet i dina källor med enkla omdömen.
Du kan värdera och kritiskt granska innehållet i dina källor med nyanserade omdömen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: