Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Samhällskunskap år 4-6

Skapad 2021-03-09 14:06 i Beckombergaskolan Stockholm Grundskolor
SAMHÄLLSKUNSKAP, kunskapskrav årskurs 4-6, Lgr 11
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

SAMHÄLLSKUNSKAP, kunskapskrav årskurs 4-6, Lgr 11 För åk 4 och 5 utifrån vad som krävs av resp årskurs.

Utveckla förmågan att...

E-nivå
Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå
Utvecklade kunskaper för årskursen
A-nivå
Väl utvecklade kunskaper för årskursen
reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar
Har arbetat med området men ännu ej nått lägsta kunskapskrav
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska struktu­rer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i sam­hället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Har arbetat med området men ännu ej nått lägsta kunskapskrav
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt
Har arbetat med området men ännu ej nått lägsta kunskapskrav
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begrensar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begrensar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begrensar människors möjligheter att påverka.
analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv
Har arbetat med området men ännu ej nått lägsta kunskapskrav
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
Har arbetat med området men ännu ej nått lägsta kunskapskrav
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven vär­derar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
reflekterar över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Har arbetat med området men ännu ej nått lägsta kunskapskrav
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Har arbetat med området men ännu ej nått lägsta kunskapskrav
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära samman­hang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsproces­ser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet
Har arbetat med området men ännu ej nått lägsta kunskapskrav
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informa­tionens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: