Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagnos 8 Tabeller, diagram & lägesmått

Skapad 2021-03-10 13:20 i Sätra skola Sandviken
Diagnos 8 ur "Koll på matematik 4B"
Grundskola 4 Matematik

Diagnos 8 Tabeller, diagram & lägesmått

Ej genomfört
Osäker
Delvis
Säker
Visar på en högre nivå
(Endast de uppgifter där det är en möjlighet)
Förstå hur en frekvenstabell används
Ex: Kunna fylla i en frekvenstabell utifrån en bestämd bild.
Kunna tolka och läsa av en tabell
Ex: Kunna utläsa resultatet som finns i en tabell
Kunna begreppet stapeldiagram
Ex: Veta hur ett stapeldiagram ser ut.
Kunna tolka och läsa av ett stapeldiagram
Ex: Kunna utläsa resultatet som finns i diagrammet.
Kunna begreppet linjediagram
Ex: Veta hur ett linjediagram ser ut
Kunna tolka och läsa av ett linjediagram
Ex: Kunna utläsa resultatet som finns i diagrammet.
Kunna beräkna flera tals medelvärde
Ex: Utifrån givna tal veta hur man räknar ut talens medelvärdet.
Kunna beräkna flera tals median
Ex: Utifrån givna tal veta hur man räknar ut talens median.
Kunne ge egn exempel på tal med ett bestämt medelvärde
Ex: Kunna skriva tre olika tal som har medelvärdet 9.
Visar på en högre nivå
Visa säkerhet och korrekthet i sina uträkningar
Skriva/rita prydligt och läsligt i diagnoshäftet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: