Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krigarens hämnd Argumenterande text Sv2

Skapad 2021-03-12 15:00 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola 2 Svenska

E
C
A
Innehåll och källhantering
Du utgår från olika källor och samlar, sovrar och sammanställer med viss säkerhet information därifrån. Med detta som utgångspunkt skriver du en text. Du formulerar en tes och ger välgrundade argument till stöd för den. Elevens argument är till viss del kopplade till texternas innehåll. Eleven ger stöd åt sina argument med hjälp av citat och referat från källtexterna. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa. Du ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan verken och idéströmningar i samhället.
Du utgår från olika källor och samlar, sovrar och sammanställer med viss säkerhet information därifrån. Med detta som utgångspunkt skriver du en text som ger nya perspektiv på det du har läst. Du formulerar en tes, håller dig konsekvent till den och ger välgrundade argument till stöd för den. Elevens argument är kopplade till texternas innehåll. Eleven ger stöd åt sina argument med hjälp av rimliga och åskådliggörande citat och referat från källtexterna. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa. Du resonerar och drar slutsatser utifrån dina resonemang. Du diskuterar utförlig hur verken förmedlar idéer och känslor. Dessutom sätter du verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Du utgår från olika källor och samlar, sovrar och sammanställer med med säkerhet information därifrån. Med detta som utgångspunkt skriver du en text som innehåller generaliseringar, illustrerande exempel och nya, vidgade perspektiv på det du har läst- Du formulerar en tes, håller dig konsekvent till den och ger välgrundade argument till stöd för den. Du kan på ett relevant sätt bemöta tänka motargument. Elevens argument är tydligt kopplade till texternas innehåll. Eleven ger stöd åt sina argument med hjälp av rimliga, åskådliggörande och väl valda citat och referat från källtexterna. Du tillämpar regler för citat- och referatteknik, dvs. du refererar objektivt, citerar ordagrant och anger källa. Du resonerar och drar välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån dina resonemang. Du diskuterar utförlig och nyanserat hur verken förmedlar idéer och känslor. Dessutom sätter du verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
Disposition
Texten är sammanhängande och har en tydligt urskiljbar disposition, dvs att texten följer mallen för en argumenterande text med: - Rubrik - Inledning och tes - Argument 1 - Argument 2 - Motargument och bemötande - Argument 3 - Avslutning Texten är har en rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Texten är sammanhängande och har en tydligt urskiljbar disposition, dvs att texten följer mallen för en argumenterande text med: - Rubrik - Inledning och tes - Argument 1 - Argument 2 - Motargument och bemötande - Argument 3 - Avslutning Texten är har en rimlig styckeindelning som är korrekt markerad med antingen indrag eller blankrad. Texten är väldisponerad, dvs. att textens delar är lagom långa i förhållande till varandra och att övergångarna fungerar smidigt med tex tydliga sambandsord.
Samma som på c-nivå.
Språk och stil
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar tex. ordval och meningslängd. Du använder språket på ett i viss del kreativt och medvetet sätt tex genom att använda någon stilfigur eller retoriskt knep och lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Din text är tydlig och språket är klart och varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar tex. ordval och meningslängd. Du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt tex genom några stilfigurer eller retoriska knep och lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, dvs. regler för exempelvis stavning, meningsbyggnad och interpunktion. Din text är tydlig och språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar, dvs. att du varierar tex. ordval och meningslängd. Du använder språket på ett kreativt och medvetet sätt tex genom väl valda stilfigurer eller retoriska knep och lyckas skapa formuleringar som fungerar bra i din text som dessutom, kommunicerar ditt budskap effektivt.
Helhetsbedömning
Texten är till viss del anpassad till sitt syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du delvis har anpassat språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Texten är anpassad till sitt syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att du har anpassat språk och text efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Texten är väl anpassad till sitt syfte, mottagare och kommunikationssituation, dvs. att ditt språk och din text är väl anpassade efter den genre du skriver i, efter den situation din text är tänkt att fungera i och efter läsarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: