👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA: Bedömningsmatris Möte på nätet

Skapad 2021-03-12 17:28 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Bedömning av skriftligt berättande.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Bedömning av skriftligt berättande "Möte på nätet".

Möte på nätet -Fortsättning på en chatthistoria

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
 • SvA  7-9
 • SvA  7-9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en fortsättning på ursprungstexten.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en fortsättning på ursprungstexten.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en fortsättning på ursprungstexten.
Struktur
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och strukturen är tydlig. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och välstrukturerad. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
 • SvA  7-9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, t ex genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, t ex genom att vara varierad och träffsäker.
Skrivregler
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Specifikt för slutuppgiften
 • SvA  7-9
 • SvA  7-9
 • SvA  E 9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
 • SvA  A 9
Eleven beskriver miljöer, händelser och personer på ett enkelt sätt. Ordvalet för att få fram känslor och stämningar är enkelt. Eleven skriver gestaltande dialoger på ett enkelt sätt.
Eleven beskriver miljöer, händelser och personer på ett utvecklat sätt. Ordvalet för att få fram känslor och stämningar är utvecklat. Eleven skriver gestaltande dialoger på ett utvecklat sätt.
Eleven beskriver miljöer, händelser och personer på ett välutvecklat sätt. Ordvalet för att få fram känslor och stämningar är välutvecklat. Eleven skriver gestaltande dialoger på ett välutvecklat sätt.
Helhetsbedömning
 • SvA  E 9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
 • SvA  A 9