Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse: "Pablo - un correo electrónico".

Skapad 2021-03-14 22:05 i Forssaklackskolan Borlänge
Bedömningsmatris för läsförståelse av "Pablo - un correo electrónico".
Grundskola 7 Moderna språk - språkval

Läsförståelsetest gjort efter kapitel 6 i Vale 7.

F
E
C
A
Förståelse
Du förstår för få ord för att få ett sammanhang.
Du förstår delar av texten och får ett sammanhang även om du inte förstår allt.
Du förstår det mesta av texten samt tydliga detaljer.
Du förstår i princip hela textens innehåll samt de flesta detaljer.
Återberätta
Du kan ännu inte redogöra för och kommentera innehållet.
Du återberättar enkelt och kortfattat och kommenterar texten på ett enkelt sätt.
Du återberättar enkelt och kommenterar relativt detaljerat.
Du återberättar tydligt och kommenterar detaljerat.
Strategier
Du visar inte att du kan använda någon strategi för att förstå ett innehåll.
Du visar att du kan använda någon strategi.
Du visar att du kan använda strategier.
Du visar att du kan använda strategier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: