👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA: Bedömningsmatris Ingen rädder för vargen här!

Skapad 2021-03-15 14:28 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Skriv en egen insändare.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Här är bedömningen för slutuppgiften i att argumentera skriftligt: Skriv en egen insändare.

Argumentera skriftligt -Skriv en insändare

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en insändare.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en insändare.
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en insändare.
Struktur
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en struktur som i huvudsak passar en insändare. Textbindningen är enkel.
Texten är relativt väl sammanhängande och har en struktur som passar en insändare relativt väl, t ex genom att den har en tes, argument och en avslutande uppmaning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är väl sammanhängande och har en struktur som passar en insändare väl, t ex genom att den har en tes, tydliga argument och en effektiv avslutande uppmaning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, t ex genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, t ex genom att vara varierad och träffsäker.
Skrivregler
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Specifikt för slutuppgiften
 • SvA  E 9
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
 • SvA  A 9
Eleven för fram åsikter med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven för fram åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven för fram åsikter med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Helhetsbedömning
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9