Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse (3 texter)

Skapad 2021-03-16 08:46 i Ånestadsskolan Linköping
Läsförståelse år 6
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

Läsförståelse år 6

E
C
A
Läsa med flyt
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
  • Sv  A 6
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Läsförståelse processer: 1. Hitta efterfrågad information. 2. Dra enkla slutsatser. 3. Sammanföra och tolka information och ideér samt reflektera. 4. Granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.
  • Sv  E 6
  • Sv  E 6
  • Sv  C 6
  • Sv  C 6
  • Sv  A 6
  • Sv  A 6
Du kan göra enkla kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget. Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan göra utvecklade kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget. Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget. Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: