Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Influential People - Oral Assessment Table

Skapad 2021-03-16 13:55 i Anders Ljungstedts Gymnasium Linköping
Uppgiftsmatris för muntlig informativ presentation Kurs; Engelska 6
Gymnasieskola 1 – 3 Engelska
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Språk
Språket är relativt sammanhängande och varierat. Eleven har ett tydligt uttal och relativt korrekt grammatiskt. Eleven har några strategier som hjälper till att lösa språkliga svårigheter och som för presentationen framåt.
Uppfyller alla E-kriterier men inte alla C
Språket är sammanhängande och varierat . Eleven pratar relativt ledigt och med flyt och relativt korrekt uttal och intonation. Språket är strukturerat och korrekt vilket skapar tydlighet. Eleven har goda strategier som hjälper till att lösa språkliga svårigheter och som för presentationen framåt.
Uppfyller alla C- kriterier men inte alla A
Språket är väl sammanhängande och varierat. Eleven pratar ledigt med flyt och korrekt uttal och intonation. Språket är strukturerat och korrekt vilket skapar tydlighet. Eleven har väl fungerande strategier som hjälper till att lösa språkliga svårigheter och som för presentationen framåt.
Innehåll
Översiktlig redogörelse, med få exempel
Uppfyller alla E-kriterier men inte alla C
Välgrundad redogörelse, med relativt mycket information och exempel som förtydligar
Uppfyller alla C-kriterier men inte alla A
Välgrundad och nyanserad redogörelse. Väl genomtänkt information och relevanta exempel.
Struktur/ Genomförande
Viss anpassning i språket. Viss förberedelse och struktur finns och presentationen håller tiden. Inledning och avslutning är tydliga. PP fungerar till viss del
Uppfyller alla E-kriterier men inte alla C
Tydlig Anpassning till i språk och genomförande. Förberedd och relativt fri från manus. Relativt välstrukturerad och bra tempo. Håller tiden. Inledning och avslutning är tydliga och intresseväckande. PP bidrar till förståelse för innehållet
Uppfyller alla C-kriterier men inte alla A
Mycket tydlig anpassning i språk och genomförande. Väl förberedd och med bra struktur och tal tempo. Fri från manus, håller tiden. Inledning och avslutning är tydliga och intresseväckande. PP är nyanserad och bidrar till ökad förståelse för innehållet.
Quotation
Citatet presenteras tydligt.
Citatet presenteras tydligt och är väl valt att passa in i presentationen.
Citatets innehåll och betydelse diskuteras nyanserat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: