Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematiktest År 6

Skapad 2021-03-16 14:11 i Vallonskolan Östhammar
Ett slutprov för att träna årskurs 6 matematik.
Grundskola 6 Matematik

Testet har genomförts som en kunskapskoll som stöd för fortsatt undervisning och träning. Testet genomförs igen som underlag till slutbetyget.

Del 1

Nivå 1
Påväg -->
Nivå 2
Godtagbara
Geometri
- vinklar, rät vinkel
Geometri
- vinklar, trianglar
Geometri
- geometriska kroppar
Geometri
- figurers omkrets
Geometri
- figurers area
Taluppfattning
- tal i decimalform
Taluppfattning
- tal i bråkform
Taluppfattning
- de fyra räknesätten
Taluppfattning
- addition & subtraktionsmetod
Taluppfattning
- multiplikation & divisionsmetod
Algebra
- Lösa ekvationer
Taluppfattning
- storleksordna decimal- & tal i bråkform
Taluppfattning
- decimaltal, tal i bråkform & procentform
Taluppfattning
- de fyra räknesätten
Algebra
- Skriva ett uttryck
Taluppfattning
- Textuppgift, addition/subtraktion
Taluppfattning
- Textuppgift, multiplikation/division
Sannolikhet
- Textuppgift

Del 2

Nivå 1
Påväg -->
Nivå 2
Godtagbara
Geometri
- textuppgift, omvandlingar mellan enhet, massa (vikt)
Taluppfattning
- textuppgift multiplikation & addition
Geometri
- beräkning av tid
Geometri
- textuppgift, volym
Skala
- textuppgift
Sannolikhet
- textuppgift, kombinatorik
Statistik
- beräkna medelvärde
Statistik
- beräkna typvärde
Statistik
- beräkna medianvärde
Samband & förändring
- koordinatsystem
Taluppfattning
- textuppgifter, addition/multiplikation
Samband & förändring
- textuppgift, procent
Statistik
- stapeldiagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: